Tillväxtzonen: Fas Tre

VFTA


I tillväxtzonen hittar du exempel på när våra kommuner har tänjt på gränser, kanske till och med handlat i gråzonen, för att få till bra lösningar.

Lönsamt att tänja på regler i fas tre

Tänjandet på reglerna under cirka två års tid ledde till mer eller mindre långvariga anställningar för ett tiotal personer som var inskrivna i tredje fasen på Arbetsförmedlingen.

Fas tre verkade onekligen motverka sig själv i en kommun för några sedan. En del av dem som var inskrivna i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, tredje fasen, på kommunens arbetsmarknadsenhet, visade sig inte ha så långt till jobb om de matchades rätt. Och de skulle enligt reglerna sysselsättas, inte studera. Men problemet var att sysselsättningen skulle ske inom kommunens verksamheter eftersom kommunen var anordnare och att kraven för de kommunala jobben var antingen yrkesgymnasieutbildning eller högskoleutbildning, vilket många i fas tre saknar.

Samtidigt visste man, genom arbetsmarknadsenhetens nätverk och inte minst genom deltagarnas kontakter, att det fanns många mindre privata arbetsgivare som hade anställningsbehov. Det var då man började låta arbetslösa göra längre yrkesorienterande studiebesök. Arbetsgivare med anställningsbehov fick under en kortare period visa arbetssökande som hade en matchande kompetens, arbetsplatsens olika uppdrag och arbetsinnehåll. Perioden fick vara i maximalt två veckor, oftast behövs inte mer tid för en arbetsgivare att se om det är en person man vill anställa.

På arbetsmarknadsenheten såg man det som en slags auskultation eller förlängt studiebesök för deltagaren. Det skrevs praktikavtal så att personen var försäkrad. Man berättade också för arbetsgivaren om de anställningsstöd som Arbetsförmedlingen har. När arbetsgivaren sedan tyckte att detta fungerade bra kontaktades Arbetsförmedlingen som ordnade anställningen ihop med arbetsgivaren.

En deltagare hade varit arbetslös i över 20 år när han fick en anställning på detta sätt. Tänjandet på reglerna under cirka två års tid ledde till mer eller mindre långvariga anställningar för ett tiotal personer, varav några hade utländsk bakgrund.