Tillväxtzonen

vem f-n tar staden


Tillväxtzonen

 I tillväxtzonen hittar du exempel på när våra kommuner har tänjt på gränser, kanske till och med handlat i gråzonen, för att få till bra lösningar.