Om Vem f-n

Vem f-n?  är ett samarbete mellan Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner som fokuserar på att skapa mötesplatser för människor som vill samverka och ta gemensamt ansvar för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och en interkulturell samhällsutveckling.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt runt om i världen.  En liten del av dessa flyktingar kommer till Sverige och många av dem kommer just till dessa kommuner.

Kommunerna stödjer Sveriges relativt generösa flyktingpolitik och inflyttningen innebär stora fördelar och har en viktig betydelse för lokal utveckling och tillväxt. Men det innebär det även stora utmaningar. Det finns tyvärr många luckor i Sveriges flyktingmottagande och hur nyinflyttade svenskar introduceras i samhället. Allt för många hamnar helt utanför arbetsmarknaden och saknar därmed självförsörjning. Och allt för många klarar inte grundskolan och ibland saknas bostäder.

Allt detta innebär stora kostnader som idag fördelas snett mellan kommuner och mellan kommuner och staten.  Vissa regelverk behöver ses över och stuprör måste bort.

”Vi välkomnar gärna människor. Men hela Sverige måste ta ansvar.”

Kommunerna Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö tycker att det behövs nya idéer, bredare lösningar och fler samarbeten. 

Därför finns Vem f-n? och därför skapas mötesplatser för konstruktiva samtal och gemensamt ansvarstagande.

#vemfn