Exempel: UF Företag

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Nyanlända elever driver företag och lär sig svenska

Det finns flera sätt att lära sig svenska på än att sitta i skolbänken. Kanske kan man få en förstärkt självkänsla på köpet och en introduktion rakt in i svenska samhället? I Falköping använde man konceptet Ung Företagsamhet på ett helt nytt sätt.

På gymnasiet i Falköping görs en unik satsning på Ung Företagsamhet bland eleverna som läser språkintroduktion på IM-programmet. Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att lära sig svenska och ett roligt och lärorikt sätt att bli en del av det svenska samhället.

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept där elever över hela landet får möjlighet att starta och driva egna företag under ett år. Gymnasisterna i Falköping är nyanlända tjejer och killar som har varit i Sverige mellan ett och tre år.

De nyblivna entreprenörerna har startat och driver fem olika affärsrörelser på samma sätt som andra UF-företag. Affärsidéerna sträcker sig från smycketillverkningen till maträtter från hemländerna och en specialdesignad käpp för mörka svenska vintrar utrustad med lampa, ringklocka och isbroddar.

Med företagandet får eleverna in flera kurser i utvecklingen av sina verksamheter. Arbetet är ämnesintegrerande och inbegriper allt från svenska språket i både tal och skrift – innehållsförteckningar måste skrivas och säljsamtal genomföras – till kalkylberäkningar på matten och marknadsföringsmaterialet som görs på bildlektionerna.