Exempel: Teknikstudenter

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Lyckosamt resultat för teknikstudenter

Att bli rekryterad innan utbildningen är över och avsluta studierna som anställd blev det lyckosamma resultatet för flera studenter på Teknikcollege i Lindesberg.

Vuxenutbildningen Lärcentrum Masugnen i Lindesberg var först tillsammans med Örebro län att starta ett Teknikcollege/ ITU. Det började som en vuxenutbildning men finns idag även för gymnasieelever. Genom det nära samarbete som byggts upp mellan Lärcentrum Masugnen och verkstadsindustrin i regionen fanns goda förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Deltagarna i Teknikcollege fick varva teori och undervisning i skolan med att tillämpa och utveckla lärandet i APL på företagen.

Just den här formen av utbildning mot bristyrken som svetsare och CNC-operatörer, planerad och genomförd i nära samarbete med industrin gav goda förutsättningar för anställning av arbetskraft. Särskilt intressant var det för de med utländsk bakgrund. Att som lärare få handleda någon som man traditionellt inte rekryterar, eftersom utlandsfödda inte har samma kontaktnät som svenskfödda Lindesbergare, visade sig vara riktigt lyckosamt.

De som kommer från ITU är så positiva, det är ofta långtidsarbetslösa och invandrare. De vill verkligen ha ett jobb. Många börjar här hos oss efter utbildningen, säger Niklas Andersson, handledare och arbetsledare på ett teknikföretag.

Mats Svensson som är produktionsledare instämmer.

– Vi plockar ofta in folk från ITU. Det funkar hur bra som helst. När de studerande är här på APL så får de en inblick i hur det fungerar här hos oss och vi får samtidigt se vad de går för. Övervägande delen är invandrare och hos oss får de arbetslivserfarenhet.

Ungefär 90 procent av de som varit ute på APL och genomförde sin utbildning fick arbete de första åren. Och vissa blev som sagt till och med anställda innan utbildningens slut!