Exempel: Sommarskola

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Bästa sommaren ever i Borlänge

– Det var väldigt roligt med svenska! Allt gick så enkelt och snabbt. Den riktiga skolan med svenska har varit väldigt svår, nu tycker jag att det är enkelt, svarar Hewa, 11 år, på vad som var roligast med sommarskolan, och tillägger att det också är kul för att man får många nya vänner.

Sveriges största sommarskola finns i Borlänge. Förra året var 645 elever registrerade under totalt nio veckor, en markant ökning från året dessförinnan då 399 elever var anmälda och en ännu större förändring från när Lars-Åke Östlin, nuvarande rektor för sommarskolan, tillsammans med projektet Borlänge-Möjligheternas Stad gick in och stärkte upp befintlig verksamhet för tre år sedan då antalet elever var 100 stycken.

Sommarskolan är ett samarbetsprojekt mellan Borlänge Kommun och Arvsfonden som drivs genom föreningen Borlänge Bandy. Den 15:e juni öppnade sommarskolan sina dörrar för eleverna med invigning på Sportfältet och avslutade sin verksamhet den 14:e augusti med en resa ner till Stockholm och Gröna Lund.

Upplägget är skola på förmiddagen och aktivitet på eftermiddagen. Mellan klockan 9-12 är det undervisning i matematik, engelska och svenska och på eftermiddagen är det ferieaktiviteter där totalt 25 föreningar erbjuder allt från bandy, biljard och fotboll till graffitti, teater och dans, och mer däremellan. Det blir i genomsnitt fem aktiviteter per dag att välja på under hela sommaren. Sommarskolan är frivillig, man väljer hur många veckor man vill gå, och den är uppdelad i ett högstadium och ett mellanstadium med maximalt 20 elever i varje klass.

– Vi har ju tagit emot många ensamkommande flyktingbarn, i somras var det 50 barn registrerade, och den första skolenhet de möts av är sommarskolan. Att höra dem göra sig förstådda på svenska och att se dem glada och lyckliga, det gör mig personligen varm i hjärtat. Vi gör en stark insats för Borlänges ungdomar, säger Lars-Åke.

Betygen som sätts och utvärderingarna som skrivs visar på att sommarskolan gör sitt jobb och att både elever och lärare är nöjda. Framgångsfaktorerna, enligt Lars Åke, beror till stor del på personalen. Det sker en bred rekrytering genom nätverk och det blir en bra mix av lärare, feriearbetare, resurspersonal och ledare av aktiviteter. Man har satsat mycket på flerspråkighet, mångfald och jämställdhet i personalstyrkan. Ungefär 30 lärare behövs och i januari hade man redan hälften av tjänsterna tillsatta, eftersom folk hör av sig självmant och vill vara med.

– Personalstyrkan för just feriearbetare har fungerat förvånansvärt bra med tanke på deras ålder och tidigare erfarenhet, säger Lars-Åke. Gruppen bestod av 19 ungdomar och de var uppdelade i 3 grupper á 3 veckor. Under sommaren anställde projektet flera ungdomar som tolkstöd till befintlig personal då behovet ökade snabbt med antalet ensamkommande barn som anmälde sig.

Ferieaktiviteterna är ett mycket viktigt inslag i sommarskolan och är mycket populärt. Många av eleverna går i skolan för att få vara med på eftermiddagens aktiviteter. Eleverna får en bra väg att komma in i olika kultur- och idrottsföreningar som finns i Borlänge samt att de får ett mer meningsfullt sommarlov än vad många av eleverna annars inte skulle ha haft. Rent kunskapsmässigt vinner även eleverna på att ferieaktiviteterna finns genom att man inte får vara med på ferieverksamheten om man inte är med på förmiddagens skola.

Sommarskolans modell har visat sig fungera väldigt bra och Lars-Åke hoppas att den ska bli en permanent verksamhet, året om. Det vore särskild bra för de ensamkommande flyktingbarnen.

– Vår drivkraft är att här barnen och ungdomarna ska känna sig betydelsefulla. Genom att förbättra sina betyg och hålla sig bort från problem som ofta uppstår i sysslo- och rastlöshet vill vi att de ska få en stärkt självkänsla. Glädje, gemenskap och engagemang blir en inkörsport in i samhället, ett samhälle vi vill att de ska fortsätta utveckla och förändra till det bättre.

De fina resultaten av sommarskolans arbete syns i både betyg och utvärderingar från eleverna. Goda effekter visar sig också för till exempel ett bostadsbolag i kommunen som tydligt kunde se stora minskade kostnader för skadegörelse på sommaren, där de själva gjorde kopplingen till sommarskolan.

Läs mer om sommarskolan sommarskolaniborlange.se