Exempel: SFI

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

SFI och praktik ­– en modell som ger jobb  

– Industri-SFI i Nässjö har fått god respons, företagen ringer till oss och frågar om vi kan komma till dem också, säger Tommy Gustafsson, SFI-lärare på Nässjö Lärcentrum med inriktning mot industrin.

För knappt ett år sedan kontaktade Industri-Lås Nässjö Näringslivs AB med en idé. Fanns det några SFI-elever som skulle vara lämpliga för praktik hos dem i kombination med SFI-undervisning, en kombination som i förlängningen kunde leda till en potentiell anställning? Det gjorde det. I maj startade praktik i kombination med SFI-undervisning. Hittills har 14 praktikanter fått anställning på något av de 5 företag som finns med i projektet. Fler företag är på väg in och det finns ambitioner att starta fler industriklasser på andra platser i kommunen.

– Initiativen kommer från företagen, de har ett framtida anställningsbehov och ser möjligheter med de många nyinflyttade till kommunen, säger Tommy.

Syftet med Industri-SFI är ett närmare samarbete mellan företagen, Arbetsförmedlingen och SFI i frågor som rör rekrytering, integration och svenskundervisning. Praktik varvas med SFI-studier som flyttar ut till lämplig lokal där företagen finns. Målet är att snabbare integrera nyanlända till arbetslivet mot en egen långsiktig försörjning.

Det som behöver göras i ett första skede är att hitta en strategiskt belägen lokal som är ändamålsenlig för studier och att starta en projektgrupp med företagen, Arbetsförmedlingen och SFI. Sedan tas en kravprofil fram och matchas av Arbetsförmedlingen och företaget i fråga bestämmer hur många praktikanter som kan tas emot. Intervjuer sker ute på företagen och kraven man ställer kan till exempel vara att kunna göra sig förstådd och kunna förstå information, som minst på engelska. Andra punkter som ska uppfyllas kan vara att man ska vara driven, engagerad och positiv och gilla att jobba fysiskt med kroppen, i ett högt tempo. Att vara målmedveten och gärna tävlingsinriktad, ha vana av att arbeta med datorer och kunna arbeta i grupp tillhör också de vanligaste kraven.

Praktiken är mellan kl 7-12 där varje praktikant har sin egen mentor på respektive företag och efter lunch samlas praktikanterna på en av industrierna för SFI-undervisningen mellan 12.30-16.15. Industri-Lås tillhandahöll till exempel ett konferensrum för Tommy och praktikanterna. Tommy berättar att han som ett led i att knyta ihop arbetet med undervisningen gick igenom ett av företagens månadsbrev tillsammans med sina elever, man anpassar undervisningen till företagens behov.

För att sedan få en provanställning ska personen i fråga ha praktiserat i minst 3 månader, kunna läsa, ta emot och ge information på svenska. Man ska leva upp till de interna målen (t ex monteringsmål, avdelningens interna dagliga mål). Ett krav nog så viktigt är också att vara en god och omtyckt kollega, vara självgående och kunna ta egna initiativ och våga komma upp med idéer och förslag i syfte att förbättra verksamheten.

Konceptet har spridit sig även utanför industrin. Bland annat till skolan där det finns ett stort behov av språkstödjare. Modellen ser likadan ut här. När man gjorde research på vilka SFI-elever som har pedagogisk bakgrund fann man 30 stycken. Man höll informationsträff och kallade intresserade till intervju. Nu ska 25 personer börja sin praktik på skolan. På förmiddagarna är de ute i klasserna och på eftermiddagarna är det deras tur att ta plats i skolbänken för anpassad SFI-undervisning, där man går igenom det som händer i skolans värld.

Projektgruppen träffas regelbundet och en gång i kvartalet är det uppföljning med företagsledningen. Fördelarna med konceptet är många och nyckelordet är samarbete. Nära samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och SFI, mellan SFI och företaget och mellan Arbetsförmedlingen och företaget. Det blir effektivare hantering av individuella ärenden, det ger handläggare från Arbetsförmedlingen möjlighet att lösa praktikanternas frågor i samband med lektioner och företagen får under praktiktiden lära känna praktikanten och se om denne passar för uppgiften.

– Nästa bransch verkar bli Räddningstjänsten, säger Tommy. De har hört av sig för att de behöver utöka sin kapacitet med fler språk och det har vi ju modellen för.