Exempel: Mycket verkstad

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Mycket snack och mycket verkstad

Byggbranschen behöver folk och folk behöver jobb. På Nässjöakademin gör man det som många bara pratar om: tar tillvara på utbildade yrkespersoner med utländsk bakgrund och ger dem den svenska introduktion som behövs.

Miljontals hus, lägenheter och offentliga byggnader byggda under senare delen av 1900-talet är i stort behov av renovering. Arbetsmarknaden ser alltså mycket ljus ut. Men det krävs en helt annan kompetens för att bygga om än för att bygga nytt. Lars Svensson är ansvarig för YH-Utbildningen Hållbar ombyggnad och renovering vid Nässjöakademin, och såg potentialen.

– Vi fick kontakt redan i somras med de här männen då de fanns på ett transitboende i Nässjö. Jag hade blivit tillfrågad om jag inte kunde rusta upp en högstadieskola med hjälp av mina elever. Då fick jag reda på att det fanns några bland alla de nyanlända vi fått till Nässjö som hade branscherfarenhet och utbildning från sina hemländer. Jag tog med dem i upprustningen och jag såg att de var kunniga.

När högstadieskolan var färdig ville de åtta männen fortsätta på renoveringsutbildningen. Lars Svensson är validerare på nationell nivå och värderade deras kunskaper utifrån praktiska övningar. Alla kunde börja vid terminsstart i höstas.

En av dem är betongarbetare, en är murare, en annan hade jobbat på sin pappas snickeri sedan han var liten. Ytterliga någon har tillverkat och monterat fönster. Men generellt är deras kompetens bredare än bland yrkesarbetare i Sverige, menar Lars Svensson.

– Vi märker att de kan lite av varje. Det är ett annat utbildningsupplägg i deras hemländer. Det matchar den här renoveringsutbildningen mycket bra. Och den matchar behovet i den svenska byggbranschen.

De totalt 13 eleverna på Hållbar ombyggnad och renovering som började i höstas går tillsammans och arbetar ihop, oavsett språk. Det är dels praktiskt arbete i skolan egen regi och dels LIA-platser, ute på byggen Tack var en tolk har de utländska studenterna kunnat delta från dag ett. SFI-undervisningen ger också resultat och deras egen svenska börjar bli så bra att de klarar sig utan tolkhjälp.

– På svenskundervisningen går vi igenom de begrepp de stöter på i arbetet. Här får de en direkt koppling mellan språket och arbetet och skaffar sig snabbt ett relevant ordförråd som gör att de klarar sig yrket. En av dem har kommit så långt med svenskan att han redan själv varit och skaffat sig en LIA-plats, lärande i arbetslivet.

Till jul är eleverna på yrkeshögskolan i Nässjö färdiga, redo för den bransch som behöver alla resurser.

Förkortad version av artikel skriven av Anna-Klara Aspegren för Renoveringsinfo.se och debattartikel av Lars Svensson på Renoveringsinfo.se.