Exempel: Bovärdar

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Nyanlända elever driver företag och lär sig svenska

Det finns flera sätt att lära sig svenska på än att sitta i skolbänken. Kanske kan man få en förstärkt självkänsla på köpet och en introduktion rakt in i svenska samhället? I Falköping använde man konceptet Ung Företagsamhet på ett helt nytt sätt.

Bovärdar som behärskar sex-sju språk tillsammans är en stor fördel när människor med olika kulturell och etnisk bakgrund bosätter sig i kommunen. Det upptäckte bostadsbolaget LIBO i Lindebergs kommun under det halvåret de prövade projektet och permanentade verksamheten direkt när man såg de positiva effekterna.

De två bovärdarna har till uppgift att underlätta kommunikationen mellan bostadsbolaget och de nya hyresgästerna. De informerar och instruerar hyresgästerna så att boendet fungerar och minimerar på sätt kostnader för bland annat slitage. De ser till att brand- och säkerhetsrutiner fungerar och bidrar allmänt till att boendet minimerar friktion som kan uppstå när man inte förstår varandra.

Kostnaderna för avfallssorteringen sjönk drastiskt och pengarna som använts till avgifter för att sopsorteringen inte sköttes korrekt, visade sig snabbt täcka de två bovärdarnas lön. Andra exempel på förbättringar är att trappuppgångar inte längre fungerar som förråd och därmed riskerar brandsäkerheten och att användandet av vatten och tvättstugor fungerar mycket bättre idag.

De två kvinnliga bovärdarna, en somalier och en kurd, behärskar sex-sju språk tillsammans vilket är en stor fördel. Problem som har uppstått var att en del män har svårt att lyssna till vad en kvinna säger och bestämmer, detta styrs upp genom att LIBO tydliggör bovärdarnas roll. Även avfallssorteringen kan periodvis bli sämre, det är ett oupphörligt förbättringsarbete eftersom det är stor rotation med ständigt nya hyresgäster.

Bovärdar utför dessutom ronder där varje lägenhet regelbundet besöks. Man går bland annat igenom hur det fungerar med skötsel, säkringar, rengöring och felanmälningar. Hyresgästerna skriver sedan under att de fått informationen.

Bovärdarnas jobb blev ett vinnande koncept – från ett projekt på prov till en värdefull del av verksamheten.