Exempel: Ny utbildning

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Nya förutsättningar – ny utbildning

I Falköping märkte man att många av de sökande till vård- och omsorgsutbildningen inte hade betyg i grundskolesvenska, vilket är ett av kraven för att bli antagen. Behovet av personal inom vård och omsorg är stort och att säga nej till kommande arbetskraft kändes fel. Hur kunde man sänka trösklarna utan att tumma på kvalitén och kunskapsnivån? I Falköping gjorde man det genom att starta en ny utbildning.

Det började som ett pilotprojekt, språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning, en ny utbildning där man sänkte språkkravet till avklarad SFI samt förlängde programmet med en termin. I denna nya utbildning läses grundskolesvenskan in samtidigt som vård- och omsorgsdelen. Svenskan vävs in genom att språkläraren ligger en vecka före och går igenom det som kommer i vårdutbildningen i förväg.

Framgångskonceptet har också med antagningsprocessen att göra. Mycket tid lades ner på urvalet av elever. Intervjuer genomfördes där viktiga och avgörande aspekter togs in som till exempel att kunna hantera all sorts mat.

En viktig del är också hur den språkförstärkta utbildningen går ihop med den ordinarie mot slutet. Den sista terminen läser man tillsammans med eleverna som studerar det reguljära programmet, vilket blir ett bevis på att man tar samma examen.

Falköping tar konceptet vidare och meddelar att konceptet tas vidare i ytterliggare språkförstärkta yrkesutbildningar.