Arena för interkulturell samhällsutveckling

Almedalsveckan
tisdag 30 juni 2015
S:t Hansgatan 41, trädgården

VFTA

Arena för interkulturell samhällsutveckling

Tisdagen den 30 juni blir trädgården på S:t Hansgatan 41 en mötesplats för alla som har ett engagemang kring interkulturell samhällsutveckling. Hela dagen pågår möten, formella och informella, planerade och oplanerade. Välkommen!

Vem f-n?

Vem f-n tar ansvar för den interkulturella samhällsutvecklingen? Sverige växer och allt fler människor med olika kulturell, etnisk och språklig bakgrund bosätter sig här. Detta är positivt eftersom vårt samhälle utvecklas. Men med utvecklingen följer utmaningar, behov av nya lösningar och bredare samarbeten.

Arenan är en mötesplats för alla som vill samtala, samverka och ta gemensamt ansvar för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och interkulturell samhällsutveckling.

 

SWEAME_Garden

Seminarium 11.00–12.00
Arrangör: 
Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner

Vem f-n tar ansvar för grundskolans politiska utmaningar?

När människor med olika etnisk och språklig bakgrund bosätter sig här finns bland annat ett stort behov av samordning och nya strategier för att klara grundskolans uppdrag, framförallt för nyanlända barn och ungdomar.

Hur kan ett gemensamt ansvarstagande se ut? Det är en tillväxtfråga, men även för att motverka utanförskap en mycket viktig demokratifråga. Det behövs en nationell strategi, där alla hjälps åt och arbetar tillsammans för en positiv samhällsutveckling.

Moderator: Catharina Bildt, konsult mångfald och integration
Medverkande: Lena Hallengren (S), ordförande, utbildningsutskottet Sveriges riksdag. Camilla Waltersson Grönwall (M), ledamot, utbildningsutskottet Sveriges riksdag. Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet. Nihad Bunar, professor barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Hashtag: #vemfn

Facebook: Seminarium Almedalen: Vem f-n tar ansvar för grundskolans politiska utmaningar?

Seminarium 13.00–14.00
Arrangör: 
Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner

Civilsamhällets roll i interkulturell samhällsutveckling

Hur kan vi skapa ännu mer samhällsnytta genom att stärka samverkan mellan kommunerna och det civila samhället?

Civilsamhället och människors ideella engagemang är en stor del av vår samhällsstruktur och en viktig faktor för interkulturell samhällsutveckling i praktiken. Det finns otaliga exempel på människor som invandrat till Sverige men aldrig besökt ett svenskt hem eller träffat svenskar som inte har betalt att träffa dem. Hur kan vi öka kontakterna mellan människor? Kan lösningen vara att stärka samverkan mellan kommunerna och det civila samhället? Hur kan det gå till?

Moderator: Catharina Bildt, konsult mångfald och integration
Medverkande: Per Olsson, statssekreterare, Kulturdepartementet, Jan-Olof Lundberg, integrationsstrateg, Borlänge kommun. Jimmy Jansson (S), kommunalråd, Eskilstuna kommun. Catharina Ungh, mångfalds- och kvalitetsutvecklare, Falköpings kommun. P-O Byrskog, EFS-präst och projektledare, Flyktingguide-Språkvän Borlänge. Miriam Day, Röda Korset. Margareta Eklund ordförande, Freja Academy.

Hashtag: #vemfn

Facebook: Seminarium Almedalen: Civilsamhällets roll i interkulturell samhällsutveckling

Seminarium 14.00 – 15.00
Arrangör: 
Röda Korset

Frivillighet för delaktighet – frivilligas egna berättelser om
engagemang och delaktighet lokalt och nationellt


I två år har projektet – Frivillighet för delaktighet – pågått i Stockholm, Malmö och Göteborg, med ESF som medfinansiär (Europeiska Integrationsfonden). Projektets övergripande syfte är att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena, förbättra förutsättningarna för migranter att delta och påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter ifrån hur vi rekryterar nya frivilliga, hur vi arbetat med delaktighet och hur vi skapat aktiviteter och verksamheter tillsammans som bygger på ett lokalt behov.

Panel: Miriam Dey och Selam Tadele, projektmedarbetare
Fathia El Sakka, Patiance Mabhena, Nishat Ahmmed, Sam Ahmadi, frivilliga i projektet

Seminarium 15.00 – 16.00
Arrangör: 
Somalia Bandy

Somalia Bandy

Entreprenören Patric Andersson berättar hur idén med Somalia bandy föddes och hur processen såg ut fram till deras första VM. Han berättar också om både utmaningarna och vinsterna från att samverka mellan enskilda entreprenörer, kommunala organisationer och civila samhället.

En promo för Filip & Fredriks film Trevligt Folk visas.