Almedalen 2016

Almedalsveckan
onsdag 6 juli 2016
S:t Hansgatan 41, trädgården

VFTA

Vem f-n tar ansvar?

Sverige växer och allt fler människor bosätter sig här. Det kräver konkreta lösningar och bredare samarbeten. Onsdagen den 6 juli  är vikt åt samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Allt handlar om att möta den positiva utvecklingen med de stora utmaningarna. Välkommen till trädgården på S:t Hansgatan 41 kl. 11.30–16.00.

Program nedan.
Program i pdf, klicka här>

11.30–12.30
Vem f-n tar ansvar för tillväxten?

Migrationen är en möjlighet för Sveriges alla kommuner att utvecklas och växa. Nya invånare och fler besökare är en förutsättning för tillväxt. Detta händer samtidigt som vi är mitt uppe i en kraftfull urbanisering. En möjlighet med få likheter, en utmaning av stora mått. Lokala lösningar och fördjupade samarbeten på nationell nivå krävs. Hur f-n tar vi ansvar?

Medverkande:
Roger Mörtvik (S), statssekreterare Utbildningsdepartementet,
Mathias Wahlsten, chef integration och etablering Arbetsförmedlingen
Wadih El Achkar, VD, Start Up Stockholm & grundare av Jobblotsen AB,
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO,
Anna Heide, CSR-chef MKB & strateg SABO.
Moderator: Catharina Bildt, konsult, mångfald/integration

SWEAME_Garden

12.30–13.15 Lokala lösningar förutsättning för tillväxt – våga växa!

Lokal anpassning av arbetsmarknadsinsatser ger resultat.
Framgångsrika exempel från Lindesberg och Nässjö inspirerar.

Diskussion mellan:
Bengt Storbacka, utvecklingsledare, Lindesbergs kommun och
Alexander Lowejko, integrationsstrateg, Nässjö kommun

 

13.15–14.00 Från misstro till tilltro – vikten av god kommunikation

Spridningen av relevanta och sanna exempel spelar all roll för
tillväxt och framgång. Hur lyckas man med god kommunikation?

Samtal mellan:
Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping.
Pascal Tshibanda, forskare i systemisk kommunikation,
University of Bedfordshire, Storbritannien och
Catharina Ungh, mångfalds- och kvalitetsutvecklare, Falköpings kommun.

 

14.00–15.00 Sommarskolan – kompensation för sent anlända elever

Svenska, engelska och matematik med sol och bad. Sommarskolan för åk 4–9 har under sju år minskat avståndet mellan de som började i tid och de som kom senare.

Medverkande:

Matilda Westerman (MP), stabschef Utbildningsdepartementet
Mari Jonsson (S), kommunalråd Borlänge kommun,
Kenneth Persson (S), ordförande Hållbarhetsutskottet, Borlänge kommun, Ulrik Bergman (M), vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden, Borlänge kommun.
Moderator: Marcus Hjelm

 

15.00–16.00 Våldsbejakande extremism – vad kan kommuner göra?

Vit makt-miljön bedöms utgöra det största hotet mot demokratin i Dalarna. Det är inte unikt för platsen. Hur ser Vit makt-miljön ut idag, hur kan kommuner hantera och förebygga?

Medverkande:
Daniel Poohl, VD & chefredaktör, Expo,
Kenneth Persson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, Borlänge.
Nicole Skoglund (Ofa), ledamot i Fritidsnämnden, Borlänge kommun
Robin Andersson, projektledare, Sergerstedsinstitutet
Josefin Bergström, utvecklare, Borlänge kommun
Representant från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Moderator: Jan-Olof Lundberg

Vem f-n?

Vem f-n tar ansvar för den interkulturella samhällsutvecklingen? Sverige växer och allt fler människor med olika kulturell, etnisk och språklig bakgrund bosätter sig här. Detta är positivt eftersom vårt samhälle utvecklas. Men med utvecklingen följer utmaningar, behov av nya lösningar och bredare samarbeten.

Arenan är en mötesplats för alla som vill samtala, samverka och ta gemensamt ansvar för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och interkulturell samhällsutveckling.

 

Sverige kan!
En hållbar interkulturell utveckling.

 

Plattform tagen av nätverket per 1 juli 2016 inför Almedalsveckan.

Länk till plattformen i pdf: klicka här>